Wat is de hoogte van de ANW-uitkering?

Antwoord:

De ANW-uitkering bedraagt maximaal 70% van het netto minimumloon. Vanaf 1 januari 2010 is dat € 1.087,96 bruto per maand, exclusief vakantietoeslag van € 68,70 bruto per maand. De vakantietoeslag bouwt u per maand op en ontvangt u in mei.

Let op: als u kinderen onder de 18 jaar verzorgt, krijgt u ook een halfwezenuitkering.

Tegemoetkoming

U ontvangt ook een tegemoetkoming als aanvulling op de ANW-uitkering van € 201,36 (in 2010).

ANW en andere inkomsten

De hoogte van de ANW-uitkering is afhankelijk van uw inkomen. Inkomen in verband met (vroegere) arbeid (bijvoorbeeld een WAO-, WIA- of WW-uitkering) wordt er geheel van afgetrokken. Van inkomen uit arbeid (loon, winst, VUT, vervroegd pensioen of een bovenwettelijke uitkering) blijft een deel buiten beschouwing: 50% van het minimumloon plus een 3e deel van wat u boven dit bedrag verdient. Daardoor wordt bij een inkomen uit arbeid van bruto € 703,80 de nabestaandenuitkering nog volledig uitbetaald. Is het inkomen hoger, dan wordt de nabestaandenuitkering lager.

Voor de ANW tellen de volgende inkomsten niet mee:

  • vermogen;
  • inkomen uit vermogen (bijvoorbeeld kamerverhuur);
  • een uitkering uit verzekeringspolissen;
  • een uitkering uit een particulier of collectief afgesloten nabestaandenpensioen;
  • rente-inkomsten.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

30-08-2010

Stuur door aan een vriend