Wat is de hoogte van de ANW-uitkering?

Antwoord:

De hoogte van de Anw-uitkering is afhankelijk van uw inkomen. Inkomen in verband met (vroegere) arbeid (bijvoorbeeld een WAO-, WIA- of WW-uitkering) wordt er geheel van afgetrokken.

Van inkomen uit arbeid (loon, winst, VUT, vervroegd pensioen of een bovenwettelijke uitkering) blijft een deel buiten beschouwing.

Voor de Anw tellen de volgende inkomsten niet mee:

  • vermogen;
  • inkomen uit vermogen (bijvoorbeeld kamerverhuur);
  • een uitkering uit verzekeringspolissen;
  • een uitkering uit een particulier of collectief afgesloten nabestaandenpensioen;
  • rente-inkomsten.

Meer informatie vindt u op de site van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

14-09-2014

Stuur door aan een vriend