Wat is de gewichtenregeling in het basisonderwijs?  

Antwoord:

De gewichtenregeling is een regeling die bepaalt hoeveel extra geld een basisschool krijgt voor het verzorgen van onderwijs. Dit extra geld is bedoeld om onderwijsachterstanden weg te werken voor kinderen van laagopgeleide ouders. Sinds het schooljaar 2009-2010 hangt de hoeveelheid extra geld ook af van het postcodegebied waarin de school ligt.

Gewichten

Normaal gesproken telt elke leerling voor 1,0. Op het moment dat een leerling op een basisschool wordt ingeschreven, beoordeelt deze school of een leerling een extra gewicht moet krijgen. Een leerling krijgt een extra gewicht als:

  • geen van de ouders meer dan 2 jaar voortgezet onderwijs heeft gevolgd en geen van de ouders een opleiding heeft gevolgd in het (speciaal) basisonderwijs of het (v)so-zmlk. Deze leerling krijgt het gewicht 1,3.
  • geen van de ouders meer dan 2 jaar voortgezet onderwijs heeft gevolgd en 1 van de ouders een opleiding heeft gevolgd in het (speciaal) basisonderwijs of het (v)so-zmlk. Deze leerling krijgt het gewicht 2,2.

Hangt er een gewicht aan een leerling, dan krijgt deze school extra geld voor het wegwerken van onderwijsachterstanden. Dit extra geld is onderdeel van het totaalbedrag dat de school ontvangt voor het verzorgen van onderwijs.

Impulsgebieden

Met ingang van het schooljaar 2009-2010 krijgt een school nog een extra bedrag per leerling met een gewicht 1,3 of 2,2 als de school in een impulsgebied is gevestigd. Een impulsgebied is een postcodegebied met veel huishoudens met een laag inkomen en/of een uitkering.

Meer informatie

Meer informatie over de gewichtenregeling vindt u in de brochure De nieuwe gewichtenregeling. U kunt ook informatie vinden op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (voorheen CFI).

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

28-03-2012

Stuur door aan een vriend