Wat is de gedragscode voor buitenlandse studenten in het hoger onderwijs (ho)?  

Antwoord:

In de gedragscode voor buitenlandse studenten staan afspraken en regels die het voor buitenlandse studenten aantrekkelijker en makkelijker moeten maken om in Nederland te studeren. Alleen onderwijsinstellingen die de gedragscode ondertekenen, mogen buitenlandse studenten werven.

Internationale studenten krijgen alleen een verblijfsvergunning voor studie als zij zich inschrijven aan een onderwijsinstelling die de gedragscode heeft ondertekend.

Voordelen gedragscode

Een onderwijsinstelling die de gedragscode ondertekent, geeft daarmee aan buitenlandse studenten een aantal garanties en voordelen:

  • betrouwbare en toegankelijke informatie over de opleiding en de toelatingsvoorwaarden;
  • goede begeleiding;
  • vaststelling van een minimum taalniveau voor de opleiding.

Register gedragscode

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) beheert het register van de gedragscode. In dit register staan alle instellingen die de code hebben ondertekend. Bij DUO vindt u meer informatie hierover.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

14-07-2016

Stuur door aan een vriend