Wat is de functie van een gezinsvoogd bij ondertoezichtstelling?  

Antwoord:

De gezinsvoogd begeleidt en ondersteunt ouders en kind. Hij/zij moet erop toezien dat de opvoedingsproblemen die de ontwikkeling van het kind bedreigen, worden opgelost. Ook brengt de gezinsvoogd de hulpverlening aan het gezin op gang en kan hij/zij helpen met praktische zaken, zoals het zoeken naar een andere school.

Verantwoordelijkheid gezinsvoogd

Het Bureau Jeugdzorg wijst een gezinsvoogd aan die erop moet letten hoe het met het kind gaat. Ook moet hij ouders en kind helpen de situatie te verbeteren. Vanaf het moment dat de kinderrechter het kind onder toezicht heeft gesteld, zijn de ouders en de gezinsvoogd samen verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind.

Aanwijzing gezinsvoogd

De gezinsvoogd mag zich gevraagd en ongevraagd met de verzorging en opvoeding van het kind bemoeien. Als het gezin niet meewerkt, kan de gezinsvoogd een brief geven waarin hij duidelijk beschrijft wat er moet gebeuren. Zo’n brief heet een aanwijzing. Dat is een officiële beslissing die moet worden gevolgd.

Bezwaar tegen aanwijzing

Ouders of een kind van 12 jaar of ouder kan tegen de aanwijzing bezwaar maken bij het Bureau Jeugdzorg van de gezinsvoogd. Als de bezwaarmaker het niet eens is met de uiteindelijke beslissing van het Bureau Jeugdzorg, kan hij/zij de rechter vragen de aanwijzing ongedaan te maken.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-10-2014

Stuur door aan een vriend