Wat is de functie van een gezinsvoogd bij ondertoezichtstelling?  

Antwoord:

De gezinsvoogd begeleidt en ondersteunt u en uw kind en moet erop toezien dat de opvoedingsproblemen die de ontwikkeling van uw kind bedreigen, worden opgelost. Ook brengt hij de hulpverlening aan uw gezin op gang en kan helpen met praktische zaken, zoals het zoeken naar een andere school.

Verantwoordelijkheid gezinsvoogd

Het Bureau Jeugdzorg wijst een gezinsvoogd aan die erop moet letten hoe het met uw kind gaat. Ook moet hij u en uw kind helpen de situatie te verbeteren. Vanaf het moment dat de kinderrechter uw kind onder toezicht heeft gesteld, bent u samen met de gezinsvoogd verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van uw kind.

Aanwijzing gezinsvoogd

De gezinsvoogd mag zich gevraagd en ongevraagd met de verzorging en opvoeding van uw kind bemoeien. Als u of uw kind niet meewerkt, kan de gezinsvoogd u een brief geven waarin hij duidelijk beschrijft wat u en uw kind moeten doen. Zo’n brief heet een aanwijzing. Dat is een officiële beslissing die u en uw kind moeten opvolgen.

Bezwaar tegen aanwijzing

U of uw kind van 12 jaar of ouder kan tegen de aanwijzing bezwaar maken bij het Bureau Jeugdzorg van uw gezinsvoogd. Als u het niet eens bent met de uiteindelijke beslissing van het Bureau Jeugdzorg, kunt u de rechter vragen de aanwijzing ongedaan te maken.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

04-04-2012

Stuur door aan een vriend