Wat is de Entreetoets op de basisschool?

Antwoord:

De Entreetoets is een toets van Cito voor leerlingen van de groepen 5 tot en met 7 van de basisschool. De Entreetoets meet de kennis van uw kind op het gebied van taal, rekenen/wiskunde en studievaardigheden. Aan de hand van de Entreetoets wordt duidelijker waar uw kind goed in is en voor welk vak hij of zij extra ondersteuning kan gebruiken. De Entreetoets is niet verplicht.

Verschillende Entreetoetsen

Er zijn verschillende Entreetoetsen voor de groepen 5, 6 en 7. De school kan er dan voor kiezen om bijvoorbeeld leerlingen uit groep 7 met een taalachterstand een toets voor groep 5 of 6 te laten maken.

Leerlingprofiel

De Entreetoets wordt nagekeken door Cito. Op basis van de resultaten maakt Cito voor elke leerling een leerlingprofiel. Hierin kunt u nalezen hoe uw kind scoort op de verschillende onderdelen. De basisschool van uw kind kan de resultaten gebruiken om extra ondersteuning te geven wanneer dat nodig is.

Meer informatie

Meer informatie over de Entreetoets vindt u op de website van Cito. U kunt ook de brochure over de Entreetoets bekijken.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-10-2015

Stuur door aan een vriend