Wat is de Cito-toets of Eindtoets Basisonderwijs?  

Antwoord:

De Cito-toets is een toets voor leerlingen aan het eind van de basisschool. De Cito-toets meet de kennis van individuele leerlingen op het gebied van taal, rekenen/wiskunde, studievaardigheden en wereldoriëntatie. De uitslag van deze toets wordt vaak gebruikt als basis voor het advies over vervolgonderwijs. Bovendien gebruiken basisscholen de toets om hun schoolresultaten te vergelijken met die van andere scholen. Meer informatie over de Cito-toets vindt u op de website van Cito.

Cito-toets of andere eindtoets

Ruim 80 % van de scholen gebruikt de Cito-toets en 15 % van de scholen gebruikt een andere toets. Sommige leerlingen uit groep 8 maken geen eindtoets, terwijl de overige leerlingen uit die groep dat wel doen.

Sinds dit schooljaar mogen leerlingen niet meer alleen op basis van de uitslag van de Cito (of andere) test geweigerd worden voor een bepaalde vorm van voortgezet onderwijs. Het advies van de basisschool zou doorslaggevend moeten zijn.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

12-10-2015

Stuur door aan een vriend