Wat is de bachelor-masterstructuur?   

Antwoord:

Bachelor en master zijn titels voor afgestudeerden in het hoger onderwijs die in heel Europa worden toegepast. Dit maakt de opleidingen in het hoger onderwijs in Europa beter vergelijkbaar. In Nederland zijn de opleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) omgezet in bacheloropleidingen. De opleidingen in het universitair onderwijs zijn omgezet in bachelor- en masteropleidingen.

ECTS

Bij het bachelor-masterstelsel hoort het studiepuntensysteem European Credit Transfer System (ECTS). De studielast van iedere opleiding en iedere onderwijseenheid wordt uitgedrukt in deze studiepunten. In dit systeem kent een:

  • studiejaar: 60 ECTS (is gelijk aan 1680 uren studie)
  • voltijdse vierjarige hbo-bachelor: 240 ECTS
  • driejarige wo-bachelor-opleiding: 180 ECTS
  • tweejarig Associate-degreeprogramma (Ad-programma): 120 ECTS
  • masteropleiding: 60 ECTS
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

10-04-2013

Stuur door aan een vriend