Wat is de AOW?

Antwoord:

De AOW staat voor Algemene Ouderdomswet.Dit basispensioen van de overheid verzekert iedereen die in Nederland woont of werkt tegen de financiële gevolgen van het ouder worden. U krijgt een volledige AOW als u van uw 15e tot uw 65e jaar in Nederland heeft gewoond of gewerkt. Heeft u deels in het buitenland gewoond of gewerkt, dan krijgt u een gedeeltelijke AOW. U krijgt een AOW-uitkering vanaf de dag dat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. De regering wil de AOW leeftijd stapsgewijs verhogen naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021.

De AOW wordt betaald via een omslagstelsel. Dat betekent dat de AOW-uitkeringen van nu worden betaald door de mensen die nu werken en pensioenpremie betalen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

31-12-2013

Stuur door aan een vriend