Wat is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en wie is daarvoor verzekerd?  

Antwoord:

Iedere Nederlander is via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verzekerd van zorg bij langdurige ziekte of een ernstige beperking. AWBZ-zorg is vastgelegd in een aantal functies.

  • Persoonlijke Verzorging
  • Verpleging
  • Verblijf
  • Kortdurend Verblijf
  • Begeleiding: begeleiding individueel en begeleiding groep
  • Behandeling: behandeling individueel en behandeling groep

Mensen kunnen AWBZ-zorg thuis (zorg zonder verblijf) of in een AWBZ-instelling (zorg met verblijf) krijgen. Niet iedereen kan zorg met verblijf krijgen. Steeds meer is dit alleen mogelijk voor mensen die een beschermde woonomgeving of permanent toezicht nodig hebben.

Indicatie

Om in aanmerking te komen voor voorzieningen uit de AWBZ is een indicatiebesluit nodig, afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-05-2013

Stuur door aan een vriend