Wat is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en wie is daarvoor verzekerd?  

Antwoord:

Iedere Nederlander is via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verzekerd van zorg bij langdurige ziekte of een ernstige beperking. AWBZ-zorg is vastgelegd in een aantal functies.

  • Persoonlijke verzorging;
  • Verpleging;
  • Langdurig verblijf in een zorginstelling;
  • Kortdurend Verblijf in een zorginstelling;
  • Begeleiding: begeleiding individueel en begeleiding groep;
  • Behandeling: behandeling individueel en behandeling groep.

Ziekenhuisverblijf, mantelzorg, gebruikelijke zorg (korter dan 3 maanden) en voorzieningen uit de Wmo vallen niet onder de AWBZ.

Mensen kunnen AWBZ-zorg thuis (zorg zonder verblijf) of in een AWBZ-instelling (zorg met verblijf) krijgen. Niet iedereen kan zorg met verblijf krijgen. Steeds meer is dit alleen mogelijk voor mensen die een beschermde woonomgeving of permanent toezicht nodig hebben.

Indicatie

Om in aanmerking te komen voor voorzieningen uit de AWBZ is een indicatiebesluit nodig, afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

01-04-2014

Stuur door aan een vriend