Wat is corruptie en hoe wordt corruptie bestreden?  

Antwoord:

Corruptie betekent het omkopen van ambtenaren om iets van hen gedaan te krijgen.

Corruptie is strafbaar volgens de Nederlandse wet. Dit geldt ook als de ambtenaar niet op het voorstel tot omkoping ingaat, of als een belofte wordt gedaan aan bijvoorbeeld de partner van de ambtenaar.

De rijksrecherche in Nederland doet feiten- en opsporingsonderzoek naar corruptie bij overheidsorganen. Bestrijding van corruptie gebeurt ook door internationale afspraken tussen de landen van de OESO.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-02-2016

Stuur door aan een vriend