Wat is competentiegericht onderwijs (cgo) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?

Antwoord:

Bijna alle regionale opleidingencentra (ROC's) geven competentiegericht onderwijs aan nieuwe studenten. Competentiegericht onderwijs (cgo) houdt in dat leerlingen niet alleen de kennis en bekwaamheden opdoen die bij een beroep horen, maar ook andere vaardigheden (competenties) ontwikkelen. Deze competenties zijn gericht op een goede beroepshouding. Ze leren bijvoorbeeld goed communiceren en samenwerken.

De competentiegerichte kwalificatiestructuur geeft aan over welke kennis, vaardigheden en competenties mbo-studenten moeten beschikken na het afronden van hun opleiding. De competenties staan per beroep of beroepsgroep beschreven in kwalificatiedossiers.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

10-12-2015

Stuur door aan een vriend