Wat is CO2-opslag?

Antwoord:

Bij CO2-opslag (Carbon Capture and Storage) wordt de kooldioxide (CO2) die vrijkomt bij de verbranding van fossiele energiestoffen afgevangen, vervoerd en diep in de bodem opgeslagen.

Samen met energiebesparing en het gebruik van duurzame energievormen moet CO2-opslag bijdragen aan het terugdringen van de CO-uitstoot. CO2 wordt gezien als de belangrijkste veroorzaker van het klimaatprobleem.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

30-08-2010

Stuur door aan een vriend