Wat is cliëntenparticipatie op het gebied van sociale zekerheid?   

Antwoord:

Cliëntenparticipatie is erop gericht de dienstverlening in de sociale zekerheid te verbeteren. Bij gemeenten, UWV en de Sociale Verzekeringsbank zijn cliënten vertegenwoordigd in clïëntenraden. De cliëntenraden geven advies over het beleid van deze organisaties. Er is ook een Landelijke Cliëntenraad (LCR) dat fungeert als overlegorgaan voor cliëntenraden en bij de beleidsontwikkeling gesprekspartner is van de overheid.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

31-12-2014

Stuur door aan een vriend