Wat is cliëntenparticipatie op het gebied van sociale zekerheid?   

Kort antwoord:

Antwoord:

Cliëntenparticipatie is erop gericht de dienstverlening in de sociale zekerheid te verbeteren. Bij gemeenten, UWV en de Sociale Verzekeringsbank zijn cliënten vertegenwoordigd in clïëntenraden. Er is ook een Landelijke Cliëntenraad (LCR) die de kwaliteit van de cliëntenparticipatie meet.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-10-2013

Stuur door aan een vriend