Wat is bestuursrechtspraak?

Antwoord:

In de bestuursrechtspraak houdt de rechter zich bezig met geschillen tussen de overheid en de burger of tussen overheden onderling.

Het bestuursrecht regelt waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Bijvoorbeeld bij het verstrekken van een subsidie of het verlenen van een vergunning. Bestuursrecht heet ook wel administratief recht.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-08-2016

Stuur door aan een vriend