Wat is bestuursrecht?

Antwoord:

In het bestuursrecht staan de regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten over bijvoorbeeld uitkeringen, vergunningen, snelwegen of vervuilde grond. Het bestuursrecht bestaat onder meer uit:

  • sociaal zekerheidsrecht
  • ruimtelijke ordeningsrecht
  • ambtenarenrecht
  • milieurecht
  • vreemdelingenrecht
  • belastingrecht

In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) staan de belangrijkste regels van het bestuursrecht. Denk aan de manier waarop de overheid een besluit moet voorbereiden, onderbouwen en bekendmaken. Ook staan er regels in voor het maken van bezwaar en het instellen van beroep tegen een besluit.

Regels op het gebied van bestuursrecht staan ook in andere, speciale wetten. Bijvoorbeeld: 

  • de Gemeentewet,
  • Wet milieubeheer en de
  • Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-07-2016

Stuur door aan een vriend