Wat is baggerspecie? 

Antwoord:

Baggerspecie is niets anders dan wat van de waterbodem wordt opgebaggerd.

Namen die ook wel worden gebruikt om baggerspecie aan te duiden zijn onder andere:

  • bagger;
  • sediment;
  • slib;
  • specie;
  • onderhoudsspecie;
  • uiterwaardengrond;
  • (water)bodem.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-06-2015

Stuur door aan een vriend