Wat is ambulancezorg?

Antwoord:

Bij ambulancezorg wordt een zieke persoon of een slachtoffer vervoerd. Hierbij wordt de noodzakelijke zorg / eerste hulp verleend. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • zieken en/of slachtoffers die niet met eigen vervoer naar een (huis)arts of ziekenhuis kunnen
  • vervoer van zieken en slachtoffers naar een zorginstelling voor een vervolgbehandeling
  • vervoer naar zieken en slachtoffers naar ziekenhuis of instelling in een andere plaats, vanwege ruimtegebrek

Meldkamer

De Meldkamer Ambulance beslist of een ambulance nodig is. In dat geval roept de Meldkamer de dichtstbijzijnde ambulance(dienst) op en geeft opdracht voor het vervoer.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-06-2016

Stuur door aan een vriend