Wat is aanpasbaar bouwen?

Antwoord:

Met 'aanpasbaar bouwen' wordt bedoeld het bouwen van woningen die geschikt en toegankelijk (te maken) zijn voor ouderen en mensen met lichamelijke beperkingen.

Aanpasbare woningen zijn zo gebouwd dat ze betrekkelijk eenvoudig en tegen lage kosten kunnen worden aangepast wanneer een bewoner een handicap heeft of krijgt. Daardoor kan verhuizing uit de vertrouwde omgeving worden voorkomen. Aanpasbaar bouwen maakt het mogelijk dat bewoners langere tijd en in verschillende levensfasen in dezelfde woning blijven wonen. Dit wordt daarom ook wel eens ‘levensloopbestendig bouwen’ genoemd.

Overigens dient ‘aanpasbaar bouwen’ niet te worden verward met ‘industrieel, flexibel en demontabel (IFD) bouwen’,dat slaat op aanpasbaarheid van gebouwen aan gewijzigde omstandigheden (ongeacht de oorzaak van de wijziging).

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-04-2016

Stuur door aan een vriend