Wat is aanhouden?

Antwoord:

Aanhouden kan 2 dingen betekenen:

  • in het strafrecht: het vasthouden van een persoon die er van verdacht wordt een strafbaar feit te hebben begaan
  • in een civiele of strafprocedure: het uitstel van de behandeling of de eindbeslissing van de rechter
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

31-08-2015

Stuur door aan een vriend