Wat houdt 'zie art. 10 WVG' in een Kadastraal bericht eigendom in?

Antwoord:

Als wordt aangegeven dat artikel 10 WVG (Wet Voorkeursrecht Gemeenten) op een perceel rust, betekent dit dat de gemeente het eerste recht heeft om dit perceel aan te kopen. De eigenaar van het perceel mag dit dus niet zomaar aan een derde verkopen. Hij moet de grond eerst aan de gemeente te koop aanbieden.

Doel van deze regeling is ervoor te zorgen dat de gemeente een sterkere positie krijgt op de grondmarkt. Dit is vooral belangrijk als de gemeente grond nodig heeft voor woningbouw, wegen of een bedrijventerrein.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-08-2016

Stuur door aan een vriend