Wat houdt verlaging van het maandbedrag bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in?

Antwoord:

U kunt u een verzoek indienen om het maandbedrag voor de aflossing van uw schuld bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) te verlagen. Dit kunt u doen als u niet in staat bent om de maandelijkse termijnen te betalen. De DUO berekent dan aan de hand van uw inkomen (en dat van uw eventuele partner) hoeveel u maandelijks kunt terugbetalen.

Verlaging maandbedrag op basis van inkomen

U kunt de DUO verzoeken om uw maandbedrag te verlagen. Aan de hand van uw verzamelinkomen of uw belastbaar loon (én dat van uw eventuele partner) van 2 jaar geleden bekijkt de DUO wat u per maand zou kunnen betalen. Als uw inkomen sinds 2 jaar geleden veel lager is geworden, kunt u verzoeken om uit te gaan van een ander inkomensjaar.

Laagst mogelijke maandbedrag

Als het berekende maandbedrag lager is dan het wettelijk vastgestelde bedrag, dan geldt het berekende maandbedrag, anders geldt het wettelijke maandbedrag. DUO kijkt bij het aanvragen van verlaging van het maandbedrag dus altijd wat voor u het meest gunstig is.

Geldigheidsduur verlaagd maandbedrag

DUO berekent uw maandbedrag voor 1 jaar. U kunt geen verzoek indienen voor verstreken maanden. Het is dus belangrijk dat u de verlaging van het maandbedrag op tijd aanvraagt.

Meer informatie

Kijkt u voor meer informatie over de berekening van het maandbedrag op de website van DUO.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

14-09-2015

Stuur door aan een vriend