Wat houdt mentorschap in?

Antwoord:

Mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen.

Het gaat dan over beslissingen die moeten worden genomen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De mentor neemt zo veel mogelijk in overleg de beslissingen. Bijvoorbeeld over het ondergaan van een medische behandeling en het al dan niet zelfstandig wonen. Mentorschap is voornamelijk bedoeld voor mensen met een verstandelijke handicap en comateuze en psychiatrische patiënten.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-09-2014

Stuur door aan een vriend