Wat houdt het in dat Nederland een rechtsstaat is?

Antwoord:

Nederland is een staat waarin de overheid zich moet houden aan wettelijke regels, die door een gekozen parlement zijn goedgekeurd, met als doel wetgeving en rechtshandhaving.

De wetten worden gewaarborgd door onafhankelijke rechters, om te voorkomen dat de overheid haar macht misbruikt en burgers hun vrijheid verliezen.

Er zijn dus drie machten:

  • De wetgevende macht: die maakt de wetten (Tweede en Eerste Kamer)
  • De handhavende macht: die zorgt dat de wetten nagevolgd worden (Politie, Openbaar Ministerie en soortgelijke diensten)
  • De rechterlijke macht, die beoordeelt of dat allemaal goed gebeurt (kantonrechters, gerechtshoven, Hoge Raad)
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-02-2016

Stuur door aan een vriend