Wat houdt het experiment leergang vmbo-mbo 2 in?

Antwoord:

Het experiment leergang vmbo-mbo 2 (VM2) is gestart in het schooljaar 2008-2009. Het experiment houdt in dat vmbo-opleidingen op niveau 2 worden samengevoegd met een mbo-opleiding van hetzelfde niveau. Hierdoor ontstaat een geïntegreerde beroepsopleiding op de eigen school van de vmbo-leerling. De stap om verder te leren op het mbo wordt hierdoor kleiner. Het experiment duurde tot 2013. Uit de evaluatie bleek dat er minder schooluitval was en dat jongeren vaker en sneller een startkwalificatie behaalden.

Het ministerie van OCW heeft een nieuwe experimenteerregeling met doorlopende leerroutes vmbo-mbo ontwikkeld: de  vakmanschapsroute en de technologieroute. Deze routes starten op 1 augustus 2014.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

19-06-2014

Stuur door aan een vriend