Wat houdt het experiment leergang vmbo-mbo 2 in?

Antwoord:

Het experiment leergang vmbo-mbo 2 (VM2) is gestart in het schooljaar 2008-2009. Het experiment houdt in dat vmbo-opleidingen op niveau 2 worden samengevoegd met een mbo-opleiding van hetzelfde niveau. Hierdoor ontstaat een geïntegreerde beroepsopleiding op de eigen school van de vmbo-leerling. De stap om verder te leren op het mbo wordt hierdoor kleiner. Het experiment duurde tot 2013. Uit de evaluatie bleek dat er minder schooluitval was en dat jongeren vaker en sneller een startkwalificatie behaalden.

Het ministerie van OCW heeft een nieuwe experimenteerregeling met doorlopende leerroutes vmbo-mbo ontwikkeld: de  vakmanschapsroute en de technologieroute. Deze routes zijn gestart op 1 augustus 2014.

Met ingang van het schooljaar 2016-2017 kunnen samenwerkingsverbanden van vo-scholen en mbo-instellingen in aanvulling op de bestaande vakmanschapsroute ook een doorlopende leerroute van vmbo naar mbo niveau 3 aanbieden. Daarnaast wordt de technologieroute naar mbo niveau 4 – onder de nieuwe noemer beroepsroute – verbreed naar alle sectoren van het mbo en kunnen ook KB-leerlingen deze route gaan volgen. De Tweede Kamer moet nog wel instemmen met dit voorstel. Bij de VO-raad vindt u meer informatie.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

14-09-2015

Stuur door aan een vriend