Wat houdt het experiment leergang vmbo-mbo 2 in?

Kort antwoord:

Antwoord:

Het experiment leergang vmbo-mbo 2 (VM2) is gestart in het schooljaar 2008-2009. Het experiment houdt in dat vmbo-opleidingen op niveau 2 worden samengevoegd met een mbo-opleiding van hetzelfde niveau. Hierdoor ontstaat een geïntegreerde beroepsopleiding op de eigen school van de vmbo-leerling. De stap om verder te leren op het mbo wordt hierdoor kleiner. Het experiment duurt tot 2013.

Het ministerie van OCW wil een vervolg geven aan dit experiment. Zij bereidt enkele experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo voor. De eerste leergangen hiervoor starten in schooljaar 2014-2015.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-12-2012

Stuur door aan een vriend