Wat houdt een voorlopige ondertoezichtstelling in?

Antwoord:

Soms loopt een kind acuut gevaar binnen een gezin.

Dan moet een kind snel uit huis worden geplaatst en is er geen tijd om een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming af te wachten. De Raad verzoekt de kinderrechter dan om het kind voorlopig onder toezicht te stellen. De kinderrechter kan gelijktijdig een gezinsvoogdij-instelling machtigen om het kind uit huis te plaatsen. De kinderrechter moet vervolgens het kind, de ouders en andere betrokkenen binnen twee weken gehoord hebben.

Een voorlopige ondertoezichtstelling duurt maximaal 3 maanden. In die tijd onderzoekt de raad de gezinssituatie en schrijft een rapport. De kinderrechter kan de voorlopige ondertoezichtstelling omzetten in een definitieve ondertoezichtstelling.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Verwijzingen andere vragen:

Laatst gewijzigd

21-10-2014

Stuur door aan een vriend