Wat houdt een uithuisplaatsing in?

Antwoord:

Als het voor de opvoeding van het kind noodzakelijk is, kan de gezinsvoogd aan de kinderrechter toestemming vragen om het kind dag en nacht uit huis te plaatsen. Bijvoorbeeld in een pleeggezin, gezinsvervangend tehuis of accommodatie voor gesloten jeugdzorg.

Uithuisplaatsing

Jongeren tot 18 jaar kunnen uit huis geplaatst worden. Jongeren van 18 die in een accommodatie verblijven voor gesloten jeugdzorg kunnen zelfs tot hun 21e jaar gesloten geplaatst blijven. Naast Bureau Jeugdzorg kunnen ook de Raad voor de Kinderbescherming en ouders om uithuisplaatsing verzoeken. De kinderrechter verleent de machtiging voor de uithuisplaatsing voor hoogstens een jaar. Wel is steeds verlenging mogelijk. Ook kan Bureau Jeugdzorg besluiten de machtiging van de kinderrechter niet te gebruiken of korter dan waarvoor de machtiging afgegeven is.

Gesloten jeugdzorg

Om een jongere te kunnen plaatsen in gesloten jeugdzorg moet er sprake zijn van ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen van de jeugdige die zijn ontwikkeling naar volwassenheid ernstig belemmeren. Bovendien moet er geen andere keuze zijn. Om een jongere daadwerkelijk te kunnen plaatsen in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg is tevens een indicatiebesluit vereist en een verklaring van een gedragswetenschapper. Een indicatiebesluit is een rechtsgeldig document waarin staat welke zorg nodig is.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-10-2014

Stuur door aan een vriend