Wat houdt een uithuisplaatsing in?

Antwoord:

Uitgangspunt bij ondertoezichtstelling is dat de ouders de opvoeding en verzorging van de kinderen zo veel mogelijk behouden. De hulp van de gezinsvoogd is hier ook op gericht. Als het voor de opvoeding van het kind noodzakelijk is, kan de gezinsvoogd aan de kinderrechter toestemming vragen om het kind dag en nacht uit huis te plaatsen. Bijvoorbeeld in een pleeggezin, gezinsvervangend tehuis of accommodatie voor gesloten jeugdzorg.

Om een jongere te kunnen plaatsen in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg moet er volgens de Wet op de Jeugdzorg sprake zijn van ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen van de jeugdige die zijn ontwikkeling naar volwassenheid ernstig belemmeren. Bovendien moet er geen ander minder vergaand alternatief zijn. Om een jongere daadwerkelijk te kunnen plaatsen in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg is tevens een indicatiebesluit vereist en een verklaring van een gedragswetenschapper die aangeeft plaatsing noodzakelijk voor de jongere te vinden. Een indicatiebesluit is een rechtsgeldig document waarin staat welke zorg nodig is.

Jongeren tot 18 jaar kunnen uithuisgeplaatst worden. Jongeren van 18 die in een accommodatie verblijven voor gesloten jeugdzorg kunnen zelfs tot hun 21 levensjaar gesloten geplaatst blijven. Naast Bureau Jeugdzorg kunnen ook de Raad voor de Kinderbescherming en ouders om uithuisplaatsing verzoeken. De kinderrechter verleent de machtiging voor de uithuisplaatsing voor hoogstens 1 jaar. Wel is steeds verlenging mogelijk. Ook kan Bureau Jeugdzorg besluiten de machtiging van de kinderrechter niet te gebruiken dan wel voor kortere duur dan waarvoor de machtiging afgegeven is.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

03-04-2012

Stuur door aan een vriend