Wat houdt een schorsing in?

Antwoord:

Een schorsing is een disciplinaire maatregel. Wordt u geschorst, dan mag u tijdelijk uw werk niet meer doen. U blijft nog wel in dienst bij uw werkgever. Een schorsing moet zijn gebaseerd op het arbeidscontract, de cao of het arbeidsreglement van uw werkgever. Tijdens de schorsing krijgt u gewoon doorbetaald, tenzij in uw arbeidsovereenkomst expliciet is opgenomen dat u zonder loon kunt worden geschorst. U kunt opheffing van de schorsing vragen bij de kantonrechter.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

06-12-2011

Stuur door aan een vriend