Wat houdt dwangbehandeling in?

Antwoord:

Dwangbehandeling wil zeggen dat iemand tegen zijn wil behandeld wordt. Dwangbehandeling mag alleen als sprake is van een opname via een inbewaringstelling (ibs) of rechterlijke machtiging (rm). De betrokkene is dus niet vrijwillig opgenomen, maar onder dwang.

Voor dwangbehandeling gelden strenge regels. De regels voor gedwongen opname zijn te vinden in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ).

Meer informatie

U vindt meer informatie bij het Informatiepunt Dwang in de zorg.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

03-10-2013

Stuur door aan een vriend