Wat houdt de WIA-regeling in?

Antwoord:

De WIA is de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. In deze wet staat dat u een uitkering kunt krijgen als u langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt bent. De WIA bestaat uit 2 aparte regelingen:

  • De regeling IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn, kunnen een IVA-uitkering krijgen.
  • De regeling WGA (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Mensen die deels nog wel kunnen werken, kunnen een aanvulling krijgen op het loon dat ze met arbeid zouden kunnen verdienen.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Verwijzingen andere vragen:

Laatst gewijzigd

15-12-2014

Stuur door aan een vriend