Wat houdt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in?

Antwoord:

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft als doel om mensen zo lang en zo zelfstandig mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving. Denk aan zelfstandig wonen of eigen vervoer. Via de Wmo kunnen mensen voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze hierbij nodig hebben.

De Wmo is speciaal bedoeld voor mensen met een beperking door

  • ouderdom
  • lichamelijke en/of verstandelijke handicaps
  • chronisch psychisch of psychosociaal probleem

Gemeenten voeren de Wmo uit. Iedere gemeente maakt eigen keuzes.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-10-2014

Stuur door aan een vriend