Wat houdt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in?

Antwoord:

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft als doel om mensen zo lang en zo zelfstandig mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving. Denk aan zelfstandig wonen of eigen vervoer. Via de Wmo kunnen mensen voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

De Wmo is speciaal bedoeld voor

  • ouderen
  • mensen met een lichamelijke beperking
  • mensen met psychische problemen

Gemeenten voeren de Wmo uit. Iedere gemeente maakt eigen keuzes.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-06-2016

Stuur door aan een vriend