Wat houdt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ) in?

Antwoord:

In de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ) is geregeld wanneer mensen gedwongen kunnen worden opgenomen. De wet regelt de rechten en plichten van alle betrokkenen. De wet omvat ook een klachtenregeling. De wet is bedoeld voor:

  • gedwongen opnames en behandelingen in de psychiatrie;
  • opname van wilsonbekwamen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking;
  • opname van wilsonbekwamen in de psychogeriatrie (ouderenzorg voor mensen met dementie).

De wet geldt niet voor mensen die zich vrijwillig laten opnemen.

Meer informatie

Meer informatie over de wet BOPZ leest u in de folder Over de wet Bopz van het CIZ.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-06-2016

Stuur door aan een vriend