Wat houdt de Warenwet in?

Antwoord:

In de Warenwet staan de eisen waaraan levensmiddelen en andere producten moeten voldoen. Voorbeelden van andere producten die onder de Warenwet vallen zijn elektronische producten, speelgoed en gebruiksartikelen. Een levensmiddel of product mag de gezondheid of veiligheid van mensen niet in gevaar brengen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-12-2013

Stuur door aan een vriend