Wat houdt de jareneis in?

Kort antwoord:

 

Antwoord:

De jareneis houdt in dat u in de 5 kalenderjaren voordat u werkloos werd minimaal 4 jaar gewerkt moet hebben. Het jaar waarin u werkloos wordt, telt niet mee. Per jaar moet u minimaal 52 dagen in loondienst geweest zijn. Hebt u de afgelopen jaren niet gewerkt, maar voor uw kinderen gezorgd? Dan kunt u een deel van die jaren ook meetellen als gewerkte jaren.

Bent u werkloos geworden en voldoet u aan de jareneis, dan krijgt u langer een WW-uitkering.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

20-02-2015

Stuur door aan een vriend