Wat houdt de jareneis in?

Antwoord:

Voldoet u aan de wekeneis én heeft u de laatste 5 kalenderjaren voordat u werkloos werd ten minste 4 kalenderjaren gewerkt? En heeft u deze jaren voldoende gewerkt om ze mee te mogen tellen voor uw arbeidsverleden? Dan voldoet u aan de jareneis en krijgt u een verlengde uitkering.

Bent u werkloos geworden en voldoet u aan de jareneis? Dan krijgt u langer een WW-uitkering.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

07-07-2016

Stuur door aan een vriend