Wat houdt bewindvoering in?

Antwoord:

Vanaf het moment dat u onder bewind staat, kunt u niet meer alleen over uw vermogen beslissen. Een bewindvoerder zal instanties op de hoogte brengen dat u onder bewind bent gesteld. Er zal een aparte rekening worden geopend waar uw uitkering op wordt gestort en waarvan betalingen worden gedaan. U hoeft dat niet zelf te doen. Dat doet de bewindvoerder. Tevens wordt er nog een rekening geopend waarop een bedrag wordt gestort waarvan u kunt leven. De bewindvoering stelt de hoogte van dat bedrag vast. Hij zal dat doen aan de hand van uw inkomen, vermogen en lasten. Voor de werkzaamheden van de bewindvoerder bent u bijdrage verschuldigd.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

25-03-2011

Stuur door aan een vriend