Wat houdt aangifte van de geboorte van mijn kind in?

Antwoord:

Dit betekent dat u de geboorte van uw kind meldt bij de gemeente. Dit is verplicht. U meldt dit bij de balie van de gemeente waar uw kind is geboren. De gemeente maakt dan een geboorteakte op. Deze akte is het juridische bewijs van de geboorte van uw kind.

Uw kind krijgt een burgerservicenummer en de gemeente zorgt voor inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP).

Aangifte doen in bijzondere situaties

  • Woont u in een andere gemeente dan waar uw kind is geboren? Dan stuurt de gemeente waar u aangifte doet bericht naar de gemeente waar uw kind gaat wonen.
  • Is uw kind levend geboren maar overlijdt het binnen 3 dagen? Dan doet u toch aangifte. Er wordt dan een akte van geboorte én een akte van overlijden opgemaakt.
  • Wordt uw kind dood geboren na een zwangerschap van 24 weken of meer? Dan doet u toch aangifte van de geboorte. De akte wordt dan in het overlijdensregister opgenomen.
Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

09-04-2015

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend