Wat houden de maximaal aanvaardbare wachttijden in?

Antwoord:

Dit zijn de afspraken die zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de overheid hebben gemaakt over de wachttijden. Per sector en soms per zorgproduct zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden vastgesteld.

Het uitgangspunt is dat wachten op (niet-acute) zorg niet zorgelijk is, zolang het niet leidt tot gezondheidsschade of onnodig lang werkverzuim.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

20-06-2016

Stuur door aan een vriend