Wat houden de maximaal aanvaardbare wachttijden in?

Antwoord:

Dit zijn de afspraken die zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de overheid hebben gemaakt over de wachttijden. Per sector en soms per zorgproduct zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden vastgesteld.

Het uitgangspunt is dat wachten op (niet-acute) zorg normaal is en in principe ook niet zorgelijk, zolang het niet leidt tot gezondheidsschade of onnodig lang werkverzuim.

Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vindt u een overzicht van de normen voor wachttijden per zorgsector.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

05-06-2013

Stuur door aan een vriend