Wat gebeurt er nadat euthanasie is gepleegd?

Antwoord:

De arts die euthanasie heeft toegepast, is verplicht de euthanasie aan de gemeentelijke lijkschouwer te melden.

De arts en de lijkschouwer schrijven beiden een verslag dat ze naar een toetsingscommissie euthanasie sturen. Als de toetsingscommissie vindt dat de arts bij de euthanasie onzorgvuldig heeft gehandeld, stuurt de commissie de melding door aan het Openbaar Ministerie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Beide instanties kunnen besluiten een aanklacht in te dienen, als ze daar aanleiding toe zien.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-06-2016

Stuur door aan een vriend