Wat gebeurt er na de asielprocedure?

Antwoord:

De asielzoeker verlaat dan de COA-opvang. Bij een positief besluit op de asielaanvraag, verhuist hij naar een gemeentelijke woning. Bij een negatief besluit op de asielaanvraag, gaat hij terug naar het land van herkomst of vertrekt hij naar een ander land. Een asielzoeker mag dan tot zijn vertrek nog 28 dagen in het asielzoekerscentrum blijven.

Als de asielzoeker moet worden uitgezet, kan de IND hem in vreemdelingenbewaring nemen, bijvoorbeeld in een uitzetcentrum.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

10-08-2016

Stuur door aan een vriend