Wat gebeurt er met uw WIA-uitkering als u overlijdt?

Antwoord:

Als u komt te overlijden, stopt uw WIA-uitkering.

Uw nabestaanden kunnen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) een overlijdensuitkering aanvragen. De overlijdensuitkering is gelijk aan één bruto WIA-maanduitkering. Niet iedere erfgenaam heeft recht op de overlijdensuitkering. Het gaat alleen om de overblijvende (levens)partner. Als die er niet is, dan komen de minderjarige kinderen in aanmerking. En als er geen kinderen zijn? Dan heeft degene met wie u ongehuwd samenwoonde recht op de uitkering. In dat laatste geval bestaat alleen recht als u de kostwinner was voor diegene.

UWV berekent bij overlijden ook meteen het opgebouwde vakantiegeld en keert het uit. Het kan zijn dat de netto-uitkering al is uitbetaald over een aantal dagen na het overlijden. In dat geval wordt de doorbetaalde uitkering van de overlijdensuitkering afgetrokken.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

13-09-2014

Stuur door aan een vriend