Wat gebeurt er met uw WIA-uitkering als u overlijdt?

Antwoord:

Als u komt te overlijden, stopt uw WIA-uitkering. Uw nabestaanden kunnen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) een overlijdensuitkering aanvragen. De overlijdensuitkering is gelijk aan één bruto WIA-maanduitkering. Niet iedere erfgenaam heeft recht op de overlijdensuitkering. Het gaat alleen om de overblijvende (levens)partner, als die er niet is om de minderjarige kinderen, en als er ook geen kinderen zijn degene met wie u ongehuwd samenwoonde, maar in dat laatste geval bestaat alleen recht als u de kostwinner was voor diegene.

UWV berekent bij overlijden ook meteen het opgebouwde vakantiegeld en keert het uit. Het kan zijn dat de netto-uitkering al is uitbetaald over een aantal dagen na het overlijden. In dat geval wordt de doorbetaalde uitkering van de overlijdensuitkering afgetrokken.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

17-09-2010

Stuur door aan een vriend