Wat gebeurt er met onze kinderen als wij beiden komen te overlijden?

Antwoord:

Tijdens het huwelijk oefent u samen het ouderlijk gezag uit. Als een van u beiden zou overlijden, krijgt de ander automatisch het ouderlijk gezag. Komt u beiden te overlijden en is er niets geregeld, dan zullen de kinderen in de meeste gevallen opgevangen worden door naaste familieleden. Ieder familielid kan een verzoek bij de kantonrechter indienen voor de voogdij over de kinderen.

Voogdij houdt in dat het gezag over een minderjarige niet door ouders wordt uitgeoefend maar door anderen. Als meerdere familieleden voogdij aanvragen dan schakelt de rechter de Raad voor de Kinderbescherming in. Deze adviseert de rechter wat de beste oplossing is voor de kinderen. Als er niemand beschikbaar is om als voogd op te treden, dan zal er via een voogdij-instelling een pleeggezin worden gezocht. U kunt het bovenstaande voorkomen door bij leven via een notariële akte of testament een voogd aan te wijzen.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Verwijzingen andere vragen:

Laatst gewijzigd

14-09-2014

Stuur door aan een vriend