Wat gebeurt er met mijn medische gegevens?

Antwoord:

Zorgverleners en hulpverleners bewaren uw al uw medische gegevens in een dossier. In dit dossier staat informatie over uw ziekte/aandoening en de behandeling(en). Alleen uzelf en uw zorg- en hulpverlener(s) mogen uw dossier inzien. Anderen mogen uw dossier alleen inzien als u daar heel duidelijk toestemming voor geeft.

Bepaalde gegevens uit uw zorgdossier mogen wél doorgegeven worden:

  • Zorgverzekeraars mogen gegevens inzien om te bepalen of zij uw zorgkosten moeten vergoeden.
  • het Centraal Administratiekantoor (CAK) mag gegevens inzien om eigen bijdragen te innen en compensatieregelingen te betalen.

Bij het doorgegeven van persoonlijke gegevens moet voldaan worden aan de regels in de Wet bescherming persoonsgegevens. Het College Bescherming Persoonsgegevens controleert hierop.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

20-10-2014

Stuur door aan een vriend