Wat gebeurt er met mijn koopwoning bij een schuldsanering?

Antwoord:

Woont u in een koophuis, terwijl u uw schulden niet meer kunt betalen? Dan wordt uw huis in de meeste gevallen verkocht. Van de opbrengst wordt eerst de hypotheekverstrekker betaald. Blijft er daarna nog een bedrag over? Dan wordt dit in de boedel gestort voor de overige schuldeisers. Is de opbrengst van de woning niet voldoende om uw hypotheek af te lossen? Dan kan de hypotheekverstrekker het restant van de hypotheekschuld indienen in de schuldsanering.

Soms vindt tijdens de wettelijke schuldsanering schuldvernieuwing plaats. Uw bestaande hypothecaire lening wordt dan vervangen door een nieuwe hypotheek. Op deze manier kunt u uw woning behouden. Deze nieuwe schuld valt niet onder de werking van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. U moet de kosten van deze nieuwe lening uit uw vrij te laten bedrag voldoen. Voor schuldvernieuwing is toestemming van de rechtbank nodig.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

14-07-2014

Stuur door aan een vriend