Wat gebeurt er met gft-afval?

Antwoord:

Van groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) wordt compost gemaakt. Alleen als het niet vermengd is met ander afval, levert het goede, schone en bruikbare compost op. Liggen er andere producten op dezelfde hoop, zoals producten met zware metalen? Dan raakt het gft-afval vervuild.

De compost uit de Nederlandse composteerinstallaties wordt gebruikt als meststof en bodemverbeteraar in de landbouw en tuinbouw, de groensector (voor parken en sportvelden) en bij particulieren. Ook wordt gft-compost gebruikt als potgrond, wat het afgraven van veen in Oost-Europa en Ierland beperkt. Ook wordt compost naar België en Duitsland geëxporteerd.

Gft-afval kan bovendien via voorvergisting naast compost ook biogas opleveren. Biogas wordt gebruikt voor de opwekking van elektriciteit en warmte. Deze opgewekte elektriciteit wordt gebruikt voor het eigen proces, en het resterende deel wordt geleverd aan het elektriciteitsnet. Warmte kan lokaal worden afgezet voor bijvoorbeeld de verwarming van kantoorgebouwen of zwembaden.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

21-05-2015

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend