Wat gebeurt er met de bijdragevervangende inkomstenbelasting voor de Zorgverzekeringswet?

Antwoord:

De Belastingdienst int dit bedrag en stort het op een aparte rekening die door het College voor zorgverzekeringen (CVZ) wordt beheerd. Het CVZ vergoedt zorgkosten vanuit deze rekening.

Meer informatie

Bij het CVZ en Belastingdienst vindt u meer informatie over de bijdragevervangende inkomstenbelasting.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-05-2013

Stuur door aan een vriend