Wat gebeurt er met de aanslag als de gemeente mijn bezwaar tegen de WOZ-waarde gegrond verklaart?

Antwoord:

Als u de aanslag inmiddels hebt betaald, dan krijgt u automatisch het teveel betaalde bedrag terug. U hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen.

De gemeente geeft een verlaging van de WOZ-waarde automatisch door aan de Belastingdienst en aan het waterschap.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

20-02-2015

Stuur door aan een vriend