Wat gebeurt er als ik vaak spijbel?

Antwoord:

De schoolleiding maakt een melding bij het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zodra een leerling zonder geldige reden:

  • meer dan 3 achtereenvolgende schooldagen verzuimt; of
  • in totaal 16 uren les- of praktijktijd in 4 opeenvolgende weken heeft verzuimd.

Het verzuimloket meldt de afwezigheid van de leerling vervolgens bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente. Deze onderzoekt de zaak. En zoekt samen met de ouder(s) van de leerling en de school naar een oplossing. Als het nodig is, maakt de leerplichtambtenaar proces-verbaal op. Het kan zijn dat leerlingen vanaf 12 jaar dan voor de kantonrechter moeten verschijnen. Ook kan de leerplichtambtenaar een signaal afgeven aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit doet de leerplichtambtenaar als hij de overtuiging heeft dat zijn pogingen om de leerling weer naar school te krijgen, geen effect meer hebben. De SVB kan dan de kinderbijslag stoppen. Deze maatregel kan alleen worden toegepast op leerlingen van 16 en 17 jaar.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Verwijzingen andere vragen:

Laatst gewijzigd

08-05-2013

Stuur door aan een vriend