Wat gebeurt er als ik me niet houd aan de voorwaarden van de Wet Schuldsanering natuurlijke personen?

Kort antwoord:

Antwoord:

U wordt dan uit de schuldsaneringsregeling gezet en de rechtbank verklaart u failliet. Er wordt een curator benoemd die de schuldeisers zo veel mogelijk compenseert uit uw bezittingen.

Lukt dat niet geheel, dan wordt het faillissement opgeheven. Uw schulden blijven dan bestaan.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

18-12-2012

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend