Wat gebeurt er als ik me niet houd aan de voorwaarden van de Wet Schuldsanering natuurlijke personen?

Kort antwoord:

Antwoord:

U wordt dan uit de schuldsaneringsregeling gezet en de rechtbank verklaart u failliet. Er wordt een curator benoemd die de schuldeisers zo veel mogelijk compenseert uit uw bezittingen. Lukt dat niet in zijn geheel? Dan wordt het faillissement opgeheven. Uw schulden blijven dan bestaan.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

11-07-2014

Stuur door aan een vriend