Wat gebeurt er als ik ben aangemeld als wanbetaler bij het College voor zorgverzekeringen (CVZ)?

Antwoord:

Nadat uw zorgverzekeraar u als wanbetaler heeft aangemeld bij het College voor zorgverzekeringen (CVZ) , moet u een hoger bedrag betalen voor uw basiszorgverzekering. Dit bedrag bestaat uit de standaardpremie, plus een boete omdat u een schuld heeft bij uw zorgverzekeraar. Het CVZ stuurt een brief naar uw werkgever, uitkerings- of pensioeninstantie. Deze is dan wettelijk verplicht de verhoogde premie in te houden op uw loon, uitkering of pensioen. Uw werkgever of uitkeringsinstantie betaalt het bedrag direct aan het CVZ.

Geen werkgever of laag inkomen

Heeft u geen werkgever, dan krijgt u een acceptgiro voor de verhoogde premie. Heeft u alleen bijstand, of een inkomen dat ongeveer net zo hoog is, dan wordt alleen de standaardpremie automatisch ingehouden. Voor de boete krijgt u een acceptgiro. Met de betaling van de premie aan het CVZ, lost u de schuld bij uw zorgverzekeraar niet af.  Dat moet u zelf regelen. U kunt hiervoor een betalingsregeling treffen met uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Meer informatie over de wanbetalersregeling vindt u op de website van het CVZ.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-05-2013

Stuur door aan een vriend