Wat gebeurt er als grondrechten over discriminatie botsen met andere rechten?

Antwoord:

Als grondrechten over discriminatie botsen met andere grondrechten, wordt per geval bekeken en beslist wat er gedaan wordt. Het is moeilijk hierover harde uitspraken te doen.

Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat iemand gebruikmaakt van zijn recht op de vrijheid van meningsuiting (artikel 7 Grondwet) om discriminerende uitlatingen te doen. Dit botst dan met het recht op gelijke behandeling en het verbod op discriminatie (artikel 1 Grondwet). Dit betekent echter niet automatisch dat artikel 1 zwaarder weegt. Een rechter of gerechtshof beslist in zo'n geval.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

15-08-2016

Stuur door aan een vriend