Wat gebeurt er als er meerdere schuldeisers zijn die beslag leggen?

Antwoord:

De deurwaarder moet dan eerst onderzoeken of er schuldeisers zijn die voorrang hebben (zoals de Belastingdienst). Een schuldeiser met voorrang noemen we een preferente schuldeiser.

Zijn er geen preferente schuldeisers of zijn alle preferente schuldeisers al betaald? Dan telt de deurwaarder de resterende schulden bij elkaar. Hij bekijkt wat het geld of de goederen waard zijn waarop hij beslag kan leggen. Is dat minder dan de schuld? Dan krijgt elke overige schuldeiser een gelijk deel van zijn schuld terugbetaald. Kan de deurwaarder beslag leggen op het loon of komt later meer geld vrij? Dan wordt ook dat geld gelijk verdeeld onder de schuldeisers. Dit gaat door tot alle schulden zijn afbetaald.

Bronnen
Eigenaar: kluwer

Laatst gewijzigd

10-07-2014

Stuur door aan een vriend